رایحه ها

نت های عطری

نت های عطری مرکبات غالبا طیف میوه های هسپریدی (Hesperida) در عطر سازی با عنوان مرکبات تعریف می شوند، پوره هایی از اساطیر یونان به خصوص (گیاهان لفافه، لیمو ترش، سنبل هندی) در کنار رزین ادامه مطلب